Nu har Du möjlighet att söka ett litet bidrag ur gåvofonden. Ändamålet skall vara rehabilitering/rehabiliteringsnära verksamhet/aktivitet för medlemmar i Sollefteåföreningen

För att få söka måste Du ha varit medlem, betalt avgift, minst två (2) år i följd. För barn gäller ett års medlemskap.

Du kan bara söka till ett ändamål åt gången. Bidrag beviljas ej i efterskott.

Varje år beslutar styrelsen, enligt stadgarna, om hur mycket som skall fördelas till forskning repektive bidrag till medlemmarna.

Ansökan ur fonden kan göras fyra gånger per år: 31/1, 30/4, 30/7 och 31/10.
Senast dessa datum skall ansökan vara hos kassören. I ansökan skall ändamål och kostnad framgå.
Läkarintyg eller motsvarande skall bifogas.

Besked lämnas tre veckor efter senaste ansökningstid. Fattade beslut av styrelsen kan ej överklagas.

Om Du har några frågor eller behöver blanketter ring mig på 070-3354601 kvällstid eller skicka e-post [email protected]

Reumatikerföreningen i Sollefteå
c/o Nils Berglund
Bjursta 221
881 93 SOLLEFTEÅ