Rehabresa till Pärnu i Lettland

Resa till Pärnu i Lettland . Om ni är intresserad ta kontakt med Annika Wennstig Tel. 070-5419724.